Stress əlamətləri

Bir şəhər, bir qayda olaraq, daim stresli bir vəziyyətdədir: bu iş və kreditlər və müxtəlif tərəflərdən bir çox tələbatı qarşılamaq və sıx bir cədvəl. Hələ də mümkün olsa da, təsirsiz hala gətirmək üçün sinir stresinin əlamətlərini tanıya bilmək vacibdir.

Hələ indi elm kimi psixologiya yaxşı inkişaf edildikdə, stres kursunun əlamətləri və mexanizmi hələ də mürəkkəb bir məsələdir. Əslində stressin dərindən subyektiv bir fenomen olduğu və bir insana aid olanı başqa biri üçün çox əhəmiyyətsiz ola bilər. Bu, asanlıqla sadə bir nümunə ilə təsdiqlənir: bir çox insanlar "stressi çəkirlər". Bununla birlikdə, stresli bir vəziyyətdə yemək və kilo verməyən çox adam var.

Beləliklə, insanlarda müxtəlif kombinasiyalarda özünü göstərə bilən əlamətləri nəzərə alaq.

1. Stressin fikri əlamətləri:

2. Duygusal stress əlamətləri:

3. Stressin fizioloji əlamətləri:

4. Stressin davranış əlamətləri:

Şiddətli stres əlamətləri, bir qayda olaraq, bütün səviyyələrdə əlamətlərin bolluğundan və yüksək intensivlik dərəcəsindən ibarətdir.